Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dojo etikett

DOJO ETIKETT

"A harci művészetek az udvariassággal kezdődnek és végződnek"

Masutatsu Oyama    

A Kyokushin Karate alapvető követelménye a Dojo etikett betartása. Ez szabályozza az egymás közötti kapcsolatokat minden Kyokushin Dojoban a karate tradíciói alapján. A Dojo etikett ugyanúgy része a Kyokushin Karaténak, mint az ütések, rúgások. Ha nem tartod be, akkor nem Kyokushint csinálsz. Senki sem kényszerít, hogy a Kyokushin útját járd. Járhatod a saját utad, ha azt jobbnak tartod, de ha a Dojo közösségéhez tartozol, az edzéseket önként vállalod, akkor be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levőket és minden társadat.

A legfontosabbak:

 • Amikor belépsz a Dojoba, vagy elhagyod azt, állj meg az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj hangos OSU!-t. Ez jelképezi a Dojo és a bent levők iránti megbecsülésedet.
 • A Dojoban mezítláb folyik az edzés, ezért a cipőt, papucsot rendben, sorban helyezd el, a Dojo bejárata mellett, ha lehet kívül!
 • Ha magasabb övfokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd tiszteleted jeléül.
 • Karate gi-d mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod, mert egy javított karategit hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat tiszteletlenség. A nők egyszínü fehér pólót hordhatnak a karategi alatt, a férfiak semmit! A körmeidet mindig tartsd röviden és tisztán!
 • Az övedet soha ne mosd ki! Ez szimbolizálja a kemény edzésed szellemét, lelkét!
 • Ha feketeöves, vagy az edző lép a Dojoba, a rangidős karateka vezényeljen FUDO DACHI!-t és SEMPAI / SENSEI / SHIHAN NI REI!-t, a válasz: OSU!
 • Tilos a Dojoban enni, inni, rágógumizni és dohányozni.
 • A Dojo rendes, tiszta és biztonságos állapotának fenntartásáért mindenki felelős.
 • Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le az ajtó mellé, a fal felé nézve SEIZA-ba. Ha az edző szólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg és mondj OSU-t, majd "Shitsurei Shimasu"-t (elnézést a zavarásért).
 • Mindig gyorsan hajtsd végre az utasításokat, ne kószálj, ne álldogálj csípőre tett kézzel!
 • A küzdelmet ne gyakorold, ha az edző nincs jelen.
 • A Dojo-ban nem viselhető semmilyen ékszer, karóra.
 • Mindig a megfelelő megszólítást alkalmazd az edzésvezető felé (SEMPAI, SENSEI, SHIHAN) a Dojoban. Ha hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU!-el!
 • Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele.
 • Az edző utasításait kérdezés nélkül végre kell hajtani a Dojoban. Nem fog olyasmit kérni, amit ő maga ne próbált volna ki. Ha nem tudod végrehajtani, akkor próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. NE ADD FEL!
 • A páros gyakorlatok megkezdésekor a partnered felé hajolj meg és mondj O NEGAI SHIMASU!-t. Amikor elválsz a partnertől, köszönd meg neki a közös munkát: ARIGATO GOSAI MASHITA!
 • A szünetek alatt ne ülj le, ne támaszkodj, ne feküdj le! Csinálj valami hasznosat, ne vesztegesd el az edzésidődet!
 • Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt kérnél az edzés vezetőjétől. Ha el kell menned, ne mászkálj a csapat és az edző közötti téren, lépj a sorod mögé, menj ki a sor mentén oldalra, és ott távozz.
 • Ha valamit mondani akarsz az edzőnek, várd meg az alkalmas pillanatot pl. két gyakorlat között, Yasume alatt, magyarázat idején, kérdésre,.. és hangos OSU!-val jelezd a szándékodat. Ha az edző megkérdezi mit akarsz, akkor közöld vele.
 • Az edzésed komoly dolog. Ne nevetgélj, ne vihogj, ne beszélj és ne szakítsd meg a gyakorlatot.
 • Mindig FUDO DACHI-ban várd a következő utasítást, hallgasd a magyarázatokat. Soha ne álldogálj csípőre tett kézzel.

Az edzés végén a rangidős vezényeljen: SHINZEN NI REI!-t, válasz OSU!,
az edzésvezetőnek megköszönjük az edzést, SEMPAI / SENSEI / SHIHAN NI DOMO ARIGATO GOSAI MASHITA! - válasz: ARIGATO GOSAI MASHITA!
Ezután a társainknak is köszönetet mondunk: OTAGAI NI DOMO ARIGATO GOSAI MASHITA! válasz: ARIGATO GOSAI MASHITA!.

1.   Az Iskolába és a Dojo-ba lépve a tanulók meghajlással és "OSU"-val köszönnek. A Dojo-ba lépve OSU-t mondanak meghajlással a terem eleje felé vagy a "Shinzen" terület felé, majd még egy meghajlást is illő végezni a már a teremben tartózkodó többi karatéka felé.

2.   A tanulóknak mindenkor időben meg kell érkezniük az edzés helyére. Ha kivételesen elkésnének, akkor OSU-val meghajolnak a Dojo eleje felé, majd "Seiza" helyzetbe letérdelnek (leülnek térdelő helyzetbe) és lehajtott fejjel, lecsukott szemmel várják a felszólítást ("Mokuso"), hogy csatlakozzanak a többiekhez. Amint meghallják az "Onigaishi Masuta" felszólítást, még "Seiza" ülésben meghajolnak és OSU-t vagy "Shitsurei Shimasu"-t (elnézést kérek a zavarásért) mondanak. Ezután hátramennek a csoport mögött, ügyelve arra, hogy ne az edzést végző többiek előtt, különösen ne az idősebbek előtt menjenek el.

3.   A tanulóknak ápolniuk kell magukat és felszerelésüket: a "Do-Gi"-kat (egyenruhát), a shin párnákat, kesztyűket, stb., úgy, hogy azok mindig tiszták, gondozottak és szagtalanok legyenek és ugyanerre kell bíztatniuk másokat is. Csak tiszta fehér Do-Gi-ket szabad viselni. A hivatalos Kyokushin logo ("Kanji") mell-jelzés megengedett a Do-Gi-n a szív fölött. A Do-Gi-n lévő szakadásokat vagy gyűrődéseket, azonnal meg kell szüntetni. Az állandóan rendetlen egyenruha és felszerelés a diáktársakkal és a Dojo-val szembeni hanyag hozzáállást tükrözi.

4.   Edzés közben a Do-Gi-nak egy részét sem szabad felszólítás nélkül levetni. Ha bármikor meg kell igazítani a Gi-t az edzés közben, akkor ezt a terem hátsó fele felé fordulva, gyorsan és csendben kell végezni.

5.   A karatékák kellő tisztelettel viseltessenek a magasabb fokozatú illetve az idősebb tagokkal szemben. Amikor vezetőjük vagy bármelyik fekete öves belép a terembe, a karatékák felállással és OSU-val köszöntsék.

6.   Egy Senpai vagy oktató megszólítása vagy köszöntése előtt a karatékák OSU-val előírás szerint meghajolnak és ugyanezt teszik távozáskor is. Ezt kell követni a Dojo-n kívül is, mivel mindig tisztelnünk kell Sempai-unkat. Ha a diák nincs tisztában a másik Dojo-tag fokozatával, akkor mindig olyan címnek megfelelően köszöntse, mintha a szóban forgó társa a sajátjánál magasabb rangú lenne.

7.   Ha az alkalom úgy kívánja, hogy kezet rázzanak egymással, akkor ezt két kézzel tegyék, ami a bizalom és az alázat jele és mondjanak OSU-t. Ez a Dojo-n kívül is érvényes és különösen a magasabb fokozatú társakkal szemben.

8.   A tanulók oktatójuk vagy feljebbvalójuk kérdéseire vagy utasításaira hangos OSU-val válaszolnak és azonnal reagálnak a kérdésre vagy felszólításra. A lassú vagy közömbös válasz udvariatlan.

9.   A Dojo-ban a tanulók a technikára koncentráljanak és se gondolataikkal, se tekintetükkel ne kalandozzanak másfelé. Az oktatóra és diáktársaikra mindenkor teljes tisztelettel és őszinte megbecsüléssel tekintsenek. A Kyokushin edzésre csak az ezt megillető komolysággal lépjenek be.

10.                    A Dojo-ban töltött idő alatt a tanulóknak megengedett "leülni és relaxálni", akár "Seiza" térdenülő helyzetben, akár "Anza" (lótusz- illv. törökülésben), ellazított helyzetben. Eközben tartózkodniuk kell attól, hogy fészkelődéssel, beszélgetéssel vagy más módon zavarják az óra vagy gyakorlás menetét.

11.                    A tanulók nem hagyhatják el engedély nélkül a dojo-t. Ha valami miatt sürgősen ki kell menniük, akkor ezt tisztelettudó módon jelezniük kell és távozásukat mielőbb meg kell indokolniuk az oktatónak.

12.                    Az esetleges sérülések megelőzése érdekében a karatékák az edzés idején nem viselhetnek ékszereket, órát vagy más hegyes ruhadíszeket. Orvosi előírásra viselt szemüveg megengedett, azonban a Kumite (szabad küzdelem) idején tanácsos levenni vagy helyette kontaktlencsét használni, amint a shin párnák, kesztyűk, mell- illv. ágyékvédők használata is ajánlatos.

13.                    Az edzőterem hagyományosan tiszteletet követelő hely, ezért a karatékáknak a dojo helyiségeiben nem szabad kalapot vagy sapkát viselniük és nem szabad közönséges szavakat használniuk. A Dojo padlójára nem szabad cipővel belépni. Nem szabad élelmiszert, rágógumit vagy italokat bevinni. A Dojo területén enni tilos. A dohányzás valamennyi helyiségben tilos.

14.                    Az edzés utáni rendrakásban valamennyi karatékának segítenie kell. Általában véve a karatékáknak féltő gonddal kell ügyelniük a teremre, mint tiszteletreméltó helyre.

15.                    A karatékáknak tisztelettel kell viselkedniük Dojo-beli társaik iránt és nem szabad aláásniuk a Kyokushin őszinte légkörét gáncsoskodó, becsmérlő vagy gúnyolódó viselkedéssel, ugyanígy nem szabad negatív érzéseket belevinni a "szabad küzdelembe", ahol ezáltal nemkívánatos módon sérülés veszélyével járó légkört teremthetnek.

16.                    Minden tagnak tartózkodnia kell a rosszindulatú pletykáktól és becsmérlő megjegyzésektől a többi karatékáról, iskolákról vagy Harci Művészeti stílusokról.

17.                    Kyokushin versenyeken illetve rendezvényeken résztvenni szándékozó karatékának a jelentkezés előtt előbb ki kell kérnie a Sensei tanácsát.

18.                    Ha a karatékák szeretnének meglátogatni egy másik Kyokushin iskolát, ehhez először engedélyt kell kérniük a Sensei-től. Ha egy karatéka egy Kyokushin társiskolában szeretne edzéseket folytatni, ehhez érvényes tagsági igazolvánnyal kell rendelkeznie és a Sensei-től ajánlólevelet kell magával vinnie. A társiskolába érkezve a karatékáknak a legnagyobb tisztelettel, udvariassággal és alázattal kell viseltetniük a másik iskola karatékáival és oktatóival szemben.

19.                    A Dojo-ban és azon kívül is valamennyi karatékának úgy kell viselkednie, hogy az ne vessen rosszfényt az Kyokushin-kan-ra. A karatékáknak semmi esetre sem szabad az edzéseken tanult technikákat úgy alkalmazni, hogy azzal bárkinek szándékosan sérülést okozzanak, kivéve, ha saját maguk vagy szeretteik élete forog veszélyben.

20.                    A karatékáknak arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben barátságosak és kiegyensúlyozottak legyenek, minden cselekedetükben tartózkodó, megalapozott ítéletet alkossanak és erkölcsös viselkedést tanúsítsanak.

Sohase feledkezzenek meg a Kyokushin szelleméről, mely szerint:

 • "Járj lehajtott fejjel (szerényen),
 • felemelt tekintettel (légy igényes célkitűzéseidben),
 • a beszédben légy tartózkodó (megfontolt),
 • szívedben jóindulatú (tisztelettel és udvariasan bánj másokkal)
 • és légy szívélyes másokhoz, a gyermeki tisztelet legyen a kiinduló pont (tiszteld szüleidet)."

A Kyokushin Karate művészetének végső célja nem a győzelem vagy vereség, hanem a benne résztvevők jellemének tökéletesítése."


MEGNYITÓ SZERTARTÁS

1.   A karatékák a terem eleje felé néző egyenes sorokban állnak fel, az öv-rangsornak megfelelően. A fekete övesek az első sorban állnak. Az összes öv-fokozattal rendelkező karatékák csökkenő rangsorban állnak egymás mellett, szemből nézve a terem jobb oldaláról kezdve és egymástól jobbra-balra egyenlő távolságban. A Dojo méretétől függően szükség esetén további sorokat is lehet képezni.

2.   Az oktató "letérdelni" illetve "Seiza" utasítására a karatékák térdelő ülésben helyezkednek el, egyenes háttal, combjukon nyugtatott, ökölbe zárt kézzel. A fej egyenesen előre néz, erőteljes, de szerény arckifejezéssel.

3.   A "Shinzen Ni Rei" parancsra (szó szerint "Meghajlás az Isteneknek", általában a Sosai képe vagy oltára felé, minthogy a japán Shinto hagyomány szerint halála után Sosai "Istenné" lett), a karatékák meghajolnak és OSU-t mondanak.

4.   A "Mokuso" (meditáljunk) felszólításra a karatékák szemüket lecsukva gondolataik megtisztításával koncentrálnak az edzésre, amelynek elvégzése előttük áll.

5.   1-2 perc múlva, a "Mokuso Yame" (fejezzük be a meditációt) felszólításra a karatékák kinyitják szemüket.

6.   "Shihan Ni Rei" felszólításra a karatékák meghajolnak és OSU-t mondanak.

7.   Az oktató felállásra szólítja fel a karatékákat és megkezdődik az edzés.

Ha a Dojo-ban van "Taiko" - japán dob -, mellyel megkezdik az edzést, akkor a karatékák folyamatos dobszó mellett veszik fel az előírt helyzetüket és ennek megfelelően ülnek le "Seiza" pozícióba, amelynek jelentése a formális leülésre való felszólítás.

ZÁRÓ SZERTARTÁS

1.   A karatékák felsorakoznak a fent leírt módon.

2.   Az oktató utasítást ad a letérdelésre ("Seiza").

3.   A "Shinzen Ni Rei" parancsra a karatékák meghajolnak és OSU-t mondanak a Sosai tiszteletére.

4.   Egy személy - vagy az oktató vagy a legmagasabb fokozattal rendelkező karatéka - hangosan előmondja a DOJO KUN (Dojo eskü) hét szakaszát, a többi karatéka pedig szakaszonként utána ismétli az eskü szövegét.

5.   Ugyanez a személy, illetve az oktató kimondja a "Mokuso" felszólítást és a karatékák lecsukják szemüket a meditáláshoz.

6.   1-2 perc múlva, a "Mokuso Yame" felszólításra a karatékák kinyitják szemüket.

7.   "Kancho Ni Rei" felszólításra a karatékák meghajolnak és OSU-t mondanak a Kancho tiszteletére. (Ez a meghajlás el is maradhat, mert felesleges, ha elhangzik a Shihannak történő meghajlás utasítása is, mivel a "Shihan Ni Rei" valamennyi Shihanra vonatkozik, magát a Kancho-t is beleértve.)

8.   Ugyancsak elhangzik a "Shihan Ni Rei" vagy a "Sensei Ni Rei" vagy a "Senpai Ni Rei" felszólítás, mire valamennyi karatéka meghajol a jelenlévő oktatók felé.

9.   Ezután a legmagasabb fokozattal rendelkező karatéka elmondja a csoport felé a "Sempai Ni Arigato Gozai Mashita" - jelentése: köszönet a Sempai-oknak (feljebbvalóknak) - és az "Otagai Ni Arigato Gozai Mashita" - köszönet az Otagai-nak (egymásnak) - felszólítást, a karatékák pedig mindkét felszólítást követően meghajolnak és megismétlik: "Arigato Gozai Mashita".

10.                    Az oktató "Kegoaari" "Az edzés vége" vagy hasonló szavakkal zárja be az edzést és felállásra szólítja fel a karatékákat, mire valamennyien felállnak és sorban kezet fognak az oktatóval (két kézzel !), a legmagasabb fokozattal rendelkező karatékával kezdve a sort. Előfordulhat, hogy az oktató nem térdelésre, hanem ehelyett a "Musubi Dachi" helyzet elfoglalására szólít fel a Mokusohoz. Máskor lehetséges, hogy az oktató nem fog kezet a karatékákkal, hanem amikor azok köszönet mondásra közelednek, akkor meghajol feléjük. Ezt az oktatónak jogában áll eldönteni, azonban általában az elsőként említett mód teljesen megfelelő.

11.                    A karatékák valamennyien segítenek a Dojo padlójának és az edzési területnek a tisztántartásában. Ha Taiko dobot használnak, akkor a takarítást ennek hangjára kell végezni. Ha nem hangzik el a formális "rendet tenni" felszólítás, a karatékák akkor is megtisztítják a Dojo területét a nem helyükön lévő vagy szerteszét hagyott tárgyaktól és ugyanilyen tisztán és rendben hagyják a szertárat és a zuhanyozót is.

OSU!
Ez a szót lehet leggyakrabban hallani edzésen, versenyen, edzőtáborban. Az edzések udvariassággal kezdődnek és végződnek. Ha belépünk a dojóba, ezzel a szóval köszöntjük a mestereket, a társakat, magát a termet és a terembe elhelyezett shindent, ami gyakran csak egy kyokushin zászlóból vagy egy a Sosait ábrázoló képből áll. Ha távozunk ugyan így járunk el. Edzés közben ezzel a szóval válaszolunk.

Oshi Shinobu! - OSU!

OSHI - Jelentése: "nyomni, hajtani".
SHINOBU - jelentése: "kiállni, elviselni - kitartani."
Összefoglalva: "Kitartani, míg van hajtóerő."

Mindannyian ismerjük az érzést: Először a test mondja, hogy elég. De az elme még hajtja tovább a testet. Mikor az elme feladja, akkor a lélek azt mondja, hogy tovább... és mikor már a lélek is feladná, akkor a mester azt mondja, hogy... Yame! Van egy japán mondás: "Három év a sziklákon - Seiko ju ne". Sosai Oyama azt mondta tanítványainak, hogy ha egy átlag embernek három évig kell kitartani, akkor egy karatékának tíz évig. Halála előtt nem sokkal új mottót adott a Kyokushin Szervezetnek: "Osu-No-Seishin" - soha ne add fel. Ez az Osu filozófiája.


 
 

 

Elérhetőség

Admin


Időjárás


Pontos idő


LevelezőlistaArchívum

Naptár
<< December >>
<< 2020 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Statisztika

Online: 1
Összes: 117918
Hónap: 1559
Nap: 23